http://www.piotrawin.pl/wp-content/media/2013/rp/image001.jpg

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"

Miło nam poinformować, że Pensjonat PIOTRAWIN jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.4A

Tytuł projektu:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii”

Punkty informacyjne:

www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-888-776
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

www.lawp.lubelskie.pl
nr telefonu do Punktu Informacyjnego 81 462 38 31, 81 462 38 12
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Wojciechowska  9a, 20-704 Lublin