UE- CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku usługowego Przedsiębiorstwa Usługowego Hubert Niedziałek oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

- PLANOWANE EFEKTY:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 552, 20 GJ/rok;
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 23,4 MWh/rok;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 4,783 MWht/rok;
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE 10 MWhe/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 58,09 tony równoważnika CO2/rok;
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 636,1 GJ/rok;
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 10 MWhe/rok;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 4,783 MWht/rok

- WARTOŚĆ PROJEKTU:

541 946,47 PLN

- WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

286 393,47 PLN